Nano Coin Koers

Hier de huidige Coin Koers

donderdag - 13 mei 2021 - 10:24:52


Nano Koers Euro (NANO) Dollar, Pond

Nano

Nano

(NANO)
10.7193 53.43%
$ 12.9601 53.58%
BTC 0.00025674 64.97%
CHF 11.7574 53.45%
£ 9.2211 53.71%
Nano Grafiek

  • Valuta
  • USD ($)

  • Euro (€)

  • BTC

  • CHF

  • grafiek tijd
  • Vandaag

  • 3 maanden

  • 6 maanden

  • 1 jaar

Nano Grafiek Vandaag
Nano Grafiek Vandaag
Nano Grafiek Vandaag
Nano Grafiek Vandaag
Nano Grafiek 3 Maanden
Nano Chart 3 Monate
Nano Grafiek 3 Maanden
Nano Grafiek 3 Maanden
Nano Grafiek 6 Maanden
Nano Grafiek 6 Maanden
Nano Grafiek 6 Maanden
Nano Grafiek 6 Maanden
Nano Grafiek 1 Jaar
Nano Grafiek 1 Jaar
Nano Grafiek 1 Jaar
Nano Grafiek 1 Jaar

Vandaag

1 Week

1 maand

USD

53.58% (4.5216) -13.32% (-1.2976) 42.36% (2.5128)

EUR

53.43% (3.7349) -13.81% (-1.1207) 40.21% (2.0063)

BTC

64.97% (0.0001) -9.18% (0.0000) 56.55% (0.0001)

Volume (24h)

(NANO)
1,428,327,117.35
$ 1,726,909,826.32
BTC 34,210.08
CHF 1,566,652,594.44
£ 1,228,696,341.43

Marktkap.

(NANO)
110,209,666.61
$ 133,248,297.20
BTC 2,639.65
CHF 120,882,855.22
£ 94,806,163.46
Koers Markt
Crypto Koers Live - Coin Koers Euro © 2021