Kusama Coin Koers

Hier de huidige Coin Koers

zondag - 7 maart 2021 - 19:41:48


Kusama Koers Euro (KSM) Dollar, Pond

Kusama

Kusama

(KSM)
195.84 3.24%
$ 233.36 3.24%
BTC 0.00460187 -0.25%
CHF 217.21 3.24%
£ 168.58 3.24%
Kusama Grafiek

  • Valuta
  • USD ($)

  • Euro (€)

  • BTC

  • CHF

  • grafiek tijd
  • Vandaag

  • 3 maanden

  • 6 maanden

  • 1 jaar

Kusama Grafiek Vandaag
Kusama Grafiek Vandaag
Kusama Grafiek Vandaag
Kusama Grafiek Vandaag
Kusama Grafiek 3 Maanden
Kusama Chart 3 Monate
Kusama Grafiek 3 Maanden
Kusama Grafiek 3 Maanden
Kusama Grafiek 6 Maanden
Kusama Grafiek 6 Maanden
Kusama Grafiek 6 Maanden
Kusama Grafiek 6 Maanden
Kusama Grafiek 1 Jaar
Kusama Grafiek 1 Jaar
Kusama Grafiek 1 Jaar
Kusama Grafiek 1 Jaar

Vandaag

1 Week

1 maand

USD

3.24% (7.32) 2.30% (5.09) 94.85% (110.29)

EUR

3.24% (6.15) 3.59% (6.59) 96.75% (93.48)

BTC

-0.25% (0.0000) -3.41% (-0.0002) 47.89% (0.0015)

Volume (24h)

(KSM)
1,658,750,402.78
$ 1,976,585,322.67
BTC 38,978.26
CHF 1,839,805,618.34
£ 1,427,885,237.10

Marktkap.

(KSM)
7,108,106.29
$ 8,470,098.06
BTC 167.03
CHF 7,883,967.27
£ 6,118,798.84
Koers Markt
Crypto Koers Live - Coin Koers Euro © 2021